Polecamy strony

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Dzisiaj jest

niedziela,
21 października 2018

(294. dzień roku)

Zegar

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4169

Co chcemy osiągnąć ?

Pracujemy dla Lepszego Świata. Razem z Chrystusem opowiadamy się za tym wszystkim, co w świecie jest dobre i prawdziwe, a przeciw temu wszystkiemu, co jest zakłamane, niesprawiedliwe, depczące ludzką godność i wolność.


Razem z Chrystusem opowiadamy się za tym wszystkim, co w świecie jest dobre i prawdziwe, a przeciw temu wszystkiemu, co jest zakłamane, niesprawiedliwe, depczące ludzką godność i wolność.

To każe nam:
angażować się po stronie ubogich i wydziedziczonych;
szukać bardziej tego co nas łączy, niż tego co dzieli;
być ludźmi dialogu i porozumienia;
służyć odnowie Kościoła, by ten mógł się stać zalążkiem odnowy świata.

W tej pracy łączą się ludzie różnych powołań, kultur, języków. Młodzi i starzy, świeccy i duchowni, prości i wykształceni. Tworząc w działaniu braterską jedność między sobą, służymy jedności nadchodzącego świata. Razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli szukamy głębszego sensu i nowych form działania.

Z orędzia Papieża Jana Pawła II do uczestników Wieczernika Ruchu - Rzym 25 maja 1991 r. :

"Doceniam Waszą dyspozycyjność i popieram wasze projekty intensywnego i skutecznego apostolstwa. Pragnę z całego serca, aby wasza działalność prowadzona w całkowitej zgodności ze wskazaniami Pasterzy Ludu Bożego, przyczyniła się skutecznie do nowej ewangelizacji, która jest żywotną sprawą Kościoła. Przyczynicie się w ten sposób do tego, żeby znamię Chrystusa jeszcze mocniej jaśniało na obliczu Kościoła (KDK43). Oto serdeczne życzenie, które wyrażam dla was wszystkich odpowiedzialnych za Ruch dla Lepszego Świata, dając wam z całego serca moje błogosławieństwo".
Jan Paweł IIZ listu Jana Pawła II na 50-lecie proklamacji Ruchu dla Lepszego Świata 10 luty 2002r.:

"..Zawsze pracujcie w perspektywie budowania coraz bardziej intensywnej komunii kościelnej. Postępujcie dalej w tym dziele, w pokornej i stałej współpracy a Pasterzami Kościoła, pozostając ciągle uważni na rozeznawanie znaków czasu"
Jan Paweł IIZasadą działania Ruchu jest najpierw osobiste nawrócenie, by stać się ludźmi Królestwa. Czynimy to w Kościele, który nieustannie się odnawia i pragnie coraz lepiej służyć Chrystusowi i ludziom.