Polecamy strony

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Dzisiaj jest

niedziela,
21 października 2018

(294. dzień roku)

Zegar

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5529

Jak działa ruch "MONDO MIGLIORE" ?

W świecie:

Ruch działa w ponad 40 krajach świata na "wszystkich kontynentach";
Pragnie na serio realizować Ewangelię i wskazówki Soboru;
Na czele Ruchu stoi Dyrekcja Generalna złożona z pięciu osób;
Jego animację stanowi Grupa Promotorów licząca łącznie w całym świecie kilkaset osób;
Główne działanie Ruchu skierowane jest dziś na odnowę parafii;
Sesje Rekolekcyjne prowadzone są metodą dialogu, budzą ducha braterstwa i współodpowiedzialności za Kościół i świat. Dają nową świadomość i ukazują nowe zadania. Jednoczą duchownych i świeckich.

W Polsce:

Ruch działa od 1971 roku - głównie przez Sesje Rekolekcyjne;
W 1978 roku powstała polska Grupa Promotorów;
W 1983 roku parafia Trzebinia Wodna-Krystynów rozpoczęła odnowę;
W 1989 roku powstaje Zespół Animacji Nowego Obrazu Parafii złożony z osób z różnych polskich diecezji;
Nasi przyjaciele z Francji, Hiszpanii, Belgii i Włoch wprowadzają nas w kolejne etapy odnowy parafii i w coraz nowe Sesje.

W ostatnim czasie w naszym kraju - corocznie prowadzi osobiście Sesje formacyjne Ruchu - Dyrektor Generalny - O. Gino Moro z Rzymu.
Ks. Stanisław Zając (jest odpowiedzialnym za Animację Nowego Obrazu Parafii)
21-017 Łęczna, Al. Jana Pawła II 97
tel. 081/462 04 03
e-mail: s.zajac@kuria.lublin.pl
Polska Grupa Promotorów - wydaje biuletyn (kwartalnik) po nazwą: Lepszy Świat.
Redaguje go zespół pod kierunkiem: Jolanty Andrzejuk i Ks. Adama Lewandowskiego;
Adres redakcji: 20-109 Lublin, ul. Królewska 10;
tel.081/532 27 80;
e-mail: a.lewandowski@kuria.lublin.pl

Ponadto, Ruch - prowadzi w ciągu roku liczne Sesje tematyczne i jest otwarty na nowe diecezje, parafie, wspólnoty i nowych zainteresowanych.
Są następujące sesje formacyjne:
Kościół - Świat;
Dialog;
Duchowość Wspólnotowa;
O rozeznaniu;
O modlitwie;
O odnowie życia zakonnego;
O odnowie diecezji;
O odnowie parafii;
O odnowie życia kapłańskiego;
O Radach Ewangelicznych;
O Parafialnym Ruchu Rodzin;
O parafialnym Ruchu Młodych; itp.

Systematyczna praca formacyjna dokonuje się zasadniczo:
dla Polskiej Grupy Promotorów (26),
Kandydatów i Sympatyków (17) - poprzez Konwiwencje (co 2 miesiące ) w różnych stronach Polski w domach rekolekcyjnych.

Głównie jednak pracujemy w Zespołach Lokalnych - w Polsce mamy takich zespołów pięć:
Warszawski,
Północny,
Lubelski,
Małopolski i Przemyski.

W naszej Archidiecezji:

W roku 1987 - pierwsze Sesje Ruchu na temat: "Kościół - Świat" i "O odnowie parafii"; - cieszą się dużym zainteresowaniem;
W roku 1990 rozpoczyna odnowę przemyska parafia na Kazanowie;
A w roku 1991 - parafia Szówsko pw. Najśw. Serca Pana Jezusa;
W roku 1993 - pierwsze kroki - w parafii św. Piotra w Krośnie;
W roku 1995 dołącza do nas parafia w Iwoniczu Zdroju;
W roku . dołącza do nas parafia w Kańczudze;
Ponadto, corocznie w naszej Archidiecezji, Ruch prowadzi Sesje tematyczne otwarte na nowe parafie i nowych zainteresowanych.